Vihreamiesliike.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan vihreat.fi.

Ympäristöpolitiikka on Suomessa yhä tärkeämmässä asemassa

Ympäristöpolitiikalla tarkoitetaan politiikkaa, joka pyrkii kehittämään ympäristöä monella eri tavalla. Se sisältää lukemattomia eri osa-alueita sekä maan sisäisistä, että maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä alkaen aina erilaisiin sopimuksiin asti. Ympäristöpolitiikalla pyritään ohjailemaan päätöksentekoa, herättämään keskustelua ja tietoisuutta, kannustamaan tutkimusta, ja myös rahoittamaan siihen liittyviä hankkeita. Ympäristöpolitiikassa osallisia ovat eduskunnan puolueiden ohella myös erilaiset rahoittajat, sekä toiminnan tasolla yhdistykset, kansalaisliikkeet, yhteisöt ja lopuksi yksittäiset kuluttajat, eli aivan tavalliset ihmiset. Lehdistöllä on myös erittäin suuri rooli ympäristöpolitiikassa sekä siinä, minkälaisena se ulospäin näyttäytyy. Yksi hyvin näkyvästi toimiva yhdistys on Suomen luonnonsuojeluliitto, jonka toteuttamien kampanjoiden myötä on käynnistetty monia luonnonsuojeluhankkeita. Esimerkiksi saimaannorppaa koskeva suojeluhanke on onnistunut erinomaisesti, ja nykyään norppakanta on saatu elvytettyä niin, ettei laji ole enää vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Euroopan unioni säätelee yleisiä ympäristödirektiivejä myös Suomen osalta


Suomen kohdalla Euroopan unionin rooli on todella merkittävä, sillä EU määrittää monet koko Euroopan unionin aluetta koskevat lait, direktiivit ja asetukset. Suomi tekee toki monessa eri asiassa myös itsenäisiä päätöksiä EU:n asettamia direktiivejä mukaillen. Suomen ympäristöhallinto sisältää monia eri toimielimiä, joita ovat aluetasolla eri ympäristökeskukset, ja kansallisella tasolla Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö.


Ympäristöpolitiikka Suomessa ei ole mikään aivan vähäpätöinen asia, sillä aihe liittyy hyvin keskeisesti monien eri alojen lainsäädäntöön. Ympäristöasioihin liittyen Suomessa on voimassa esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ydinvastuulaki, kemikaalilaki ja naapuruussuhdelaki. Erityisen paljon keskustelua on Suomessa herättänyt jätelaki, jota tullaan varmasti kehittämään jatkossa entisestään. Ympäristöpolitiikan rooli on korostunut viime vuosikymmenten aikana valtavasti, sillä yhä useammat suomalaiset tiedostavat, että ihmisten tottumuksilla on ollut haitallinen vaikutus elinympäristöömme, ja ettei samanlainen toiminta voi jatkua. Ympäristöpolitiikka etsii ratkaisuja jo syntyneisiin haasteisiin, ja pyrkii ehkäisemään tulevia ongelmia.

Voit itsekin vaikuttaa ympäristöpolitiikka huolehtimalla omasta hiilijalanjäljestäsi huolellisesti. Monet uskovat, että se vaatii suuria sijoituksia, ja siitä syystä on helpompi jättää tallaiset asiat vain yksinkertaisesti ilman huomiota. On kuitenkin elintärkeää, että jokainen meistä panostaa omien resurssiensa mukaisesti. Mikäli tuntuu siltä, että omat resurssisi eivät riitä voit hakea esimerkiksi pienen lainan, jonka avulla pääset kantamaan kortesi kekoon, ja samalla autat tarjoamaan paremman sekä puhtaamman tulevaisuuden jälkikasvulle.