Kansalaisjärjestöt: ympärileikkaukset kiellettävä

LEHDISTÖTIEDOTE

JULKAISUVAPAA HETI

Kansalaisjärjestöt: ympärileikkaukset kiellettävä

Kansalaisjärjestöt vaativat lapsille ei-lääketieteellisin perustein tehtävien ympärileikkausten kieltämistä erillisellä lailla. Pojalle tehtävä ympärileikkaus on pahoinpitelyn tuntomerkit täyttävä teko, jossa pojalta poistetaan siittimen tuntoherkimmät alueet ja lisäksi vaurioitetaan sukupuolielimen toimintamekanismia.

Vastasyntyneiden on todettu kokevan ympärileikkauksen aikana suurta kipua, kauhua ja turvattomuutta sekä saavan post-traumaattisia häiriöitä. Tanskassa tehdyssä väestötason tutkimuksessa on todettu ympärileikkauksen voivan aiheuttaa seksuaalisia ongelmia sekä ympärileikatulle että hänen kumppanilleen.

Ympärileikkauksella loukataan lapselle kuuluvaa suojaa fyysiseltä väkivallalta sekä riistetään häneltä oikeus päättää hänen kehoonsa kohdistuvasta peruuttamattomasta toimenpiteestä, joka uskonnollisin perustein tehtynä loukkaa lapsen uskonnonvapautta ja myös hänen päätösvaltaansa aikuisena. Jos ympärileikattu henkilö päättää aikuisena luopua uskonnostaan tai vaihtaa sitä, ei hän voi peruuttaa tehtyä leikkausta.

Vihreä miesliike ry., Profeministimiehet ry., Sexpo-säätiö, Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä, Suomen Humanistiliitto sekä Miesten tasa-arvo ry. ovat hyväksyneet tämän kannanoton ei-lääketieteellisin perustein tehtävien lasten ympärileikkausten kieltämiseksi. Aiemmin mm. Lääkäriliitto, Lastensuojelun keskusliitto ja Profeministit ry. ovat tuominneet lasten ympärileikkaukset. Taloustutkimuksen kyselyn mukaan 80 % suomalaisista vastustaa niitä.

Tieteiden talolla on 5.3. klo 19 järjestöjen paneelikeskustelu ympärileikkauksesta Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pj:n Jukka Relanderin johdolla. Mukana on allekirjoittajajärjestöjen edustajista Jukka Jonninen, Bert Bjarland, Kari Uotila, projektikoordinaattori Eeva Matsuuke Sexposta sekä Helsingin juutalaisen seurakunnan Gideon Bolotowsky.

Lisätietoja:

Bert Bjarland, varapuheenjohtaja, Profeministimiehet ry, puh. 040-5477227, bert.bjarland@gmail.com

Pekka Elo, puheenjohtaja, Suomen Humanistiliitto

Juuso Erno, puheenjohtaja, Miesten tasa-arvo ry., puh. 040-7549765, miestentasaarvo@gmail.com

Jukka Jonninen, puheenjohtaja, Vihreä Miesliike ry., puh. 050-3028165, jukka.jonninen@gmail.com

Tommi Paalanen, hallituksen puheenjohtaja, Sexpo-säätiö, puh. 050-4692937, tommi.paalanen@helsinki.fi

Kari Uotila, puheenjohtaja, Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä, puh. 050-5123031, kari.uotila@eduskunta.fi

LIITE: TAUSTATIETOJA

Ympärileikkauksilla on sekä välittömiä riskejä ja haittoja että myöhemmällä iällä havaittavia haittoja. Vastasyntyneen lapsen kipuradat ovat täysin toimivat ja vastasyntyneiden on todettu kokevan ympärileikkauksen aikana suurta kipua, kauhua ja turvattomuutta sekä saavan post-traumaattisia häiriöitä. Leikkauksen tavallisimpia komplikaatioita ovat verenvuoto ja tulehdukset, jotka pienen lapsen kohdalla voivat johtaa jopa peniksen poistamiseen tai kuolemaan.

Ympärileikkaukseen joutunut poika menettää osan kehonsa herkimmästä kudoksesta. Esinahassa on yhtä tiheälti tuntohermoja kuin esimerkiksi huulissa tai sormenpäissä. Esinahan tehtävänä on suojata herkkää terskaa hankaumilta ja kylmältä sekä toimia liukumekanismina seksissä. Tavallisimpia leikkauksen haittoja ovat esinahan menettämisen lisäksi peniksen arpeutuminen ja tuntoherkkyyden menetys. Tuoreen tanskalaistutkimuksen mukaan (2011) leikatuilla esiintyy myös keskimääräistä enemmän toistuvia orgasmivaikeuksia ja myös heidän kumppaninsa kärsivät tavallista useammin kivuista ja haluttomuudesta.

Kaikki lapsille tehtävät ympärileikkaukset tai muut sukupuolielinten silpomiset loukkaavat lapsen perusoikeuksia. Ne täyttävät Suomen lain mukaan törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit ja rikkovat perustuslaillista oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Suomen vahvistama Lapsen oikeuksien sopimus (1991) turvaa lasten vaarantumattoman kehityksen sekä suojaa lapsia väkivallalta ja seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Vastikään vahvistettu sopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä kieltää suorasanaisesti alaikäisille tehtävät operaatiot, ellei niistä ole välitöntä hyötyä lapselle. Myös perhesuunnittelu- ja seksuaaliterveysjärjestöjen laatimat kansainväliset seksuaalioikeudet suojaavat lapsen sukupuolielinten koskemattomuutta.

Pohjoismaissa vain pari prosenttia lapsista ympärileikataan ja vuonna 2010 ympärileikkausten määrä oli Yhdysvalloissakin romahtanut kolmannekseen ikäluokasta. Suomessa muun muassa Lääkäriliitto ja Lastensuojelun keskusliitto vastustavat uskonnollisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia. Kansalaisista 80 % vastustaa ja 8 % kannattaa ympärileikkausten sallimista Taloustutkimuksen kyselyn mukaan (2008).

Lapsi ei ole vanhempiensa omaisuutta, joka saisi olla täydellisesti vanhempiensa mielivallan armoilla, vaan yksilö, jota laki suojaa pahoinpitelyltä. Lapsen fyysinen turvallisuus ja oikeus päättää aikuisena itseensä kohdistuvista uskonnollisista amputaatioista tai niiden tekemättä jättämisestä ovat ensisijaisia vanhempien lapsenmääräämisoikeuteen nähden.

JURIDINEN TILANNE

Joulukuussa 2011 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kaksi poikaa ympärileikanneen miehen pahoinpitelystä ja poikien vanhemmat pahoinpitelyyn yllyttämisestä.

Käräjäoikeus totesi, että KKO:n vuoden 2008 ennakkopäätös ei tarkoittanut ympärileikkauksen sallimista ja että sen jälkeen on saatettu 1.3.2010 voimaan Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä. Sopimuksen mukaan terveyteen kohdistuvia toimenpiteitä voi suorittaa suostumuksen antoon kykenemättömälle vain, jos niistä on tälle välitöntä hyötyä. Tähän viitaten käräjäoikeus huomautti, että ympärileikkauksesta ihmisen on voitava päättää itse.

Ruotsissa sairaalaympärileikkaukset laillistettiin vuonna 2001. Näin pojilta riistettiin suoja pahoinpitelyltä, jotta tällä saataisiin ostettua suoja vaarallisimmissa oloissa tehdyiltä ympärileikkauksilta. Molemmat kuitenkin menetettiin: yhä suurin osa Ruotsin ympärileikkauksista tehdään laittomasti.

Ympärileikkauksen kriminalisoiminen paitsi selkiyttäisi juridisen tilanteen myös helpottaisi niiden vanhempien asemaa, jotka haluaisivat suojella lapsensa pahoinpitelyltä ja amputaatiolta mutta joiden tilannetta vaikeuttaa ympärileikkauksen epäselvä juridinen status ja perinteen ja yhteisön paine ympärileikkaukseen. Lapsille tehdyt ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset muuttuisivat toivottavasti säännöstä katoavaksi poikkeukseksi. Tämä vähentäisi myös jo nyt laittoman tyttöjen sukupuolielinten silpomisen yleisyyttä.

LINKKEJÄ

* Kannanotto sukupuolielinten koskemattomuuden puolesta, Lääkärit ympärileikkausta vastaan:

* Lausunto ulkoasiainministeriölle kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen Suomen kolmannen määräaikaisraportin laatimiseen, Lastensuojelun keskusliitto, 12.12.2008:

* Kannanotto lasten ympärileikkauksesta, PROFEMINISTIMIEHET VASTUSTAA LAPSEN RITUAALISTA SILPOMISTA, 10.8.2008

* YLEISSOPIMUS IHMISOIKEUKSIEN JA IHMISARVON SUOJAAMISEKSI BIOLOGIAN

JA LÄÄKETIETEEN ALALLA [astunut voimaan Suomessa 1.3.2010]:

* Suomalaiset vastustavat poikien ympärileikkauksia, Yle.fi 13.10.2008:

* “Muslimipoikien ympärileikkaajalle sakot, vanhempia ei rangaistu”, Helsingin Sanomat Digilehti, HS Kotimaa, 30.12.2011 22.14

* Omskärelse av pojkar – Rapport av ett regeringsuppdrag (S2005/7490/SK) (mm. sivu 7)

* Ympärileikkaus (Wikipedia)

* “Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark”, International Journal of Epidemiology 2011; 1–15

* ”Swedish docs in circumcision protest”, The Local, 19.2.2012

* “Circumcised men are three times as likely to experience a frequent inability to reach an orgasm